Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – jakie mają funkcje?

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – jakie mają funkcje?

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego służą ochronie zdrowia, życia, a także mienia uczestników ruchu drogowego oraz osób pracujących na drodze. Urządzenia powinny posiadać specjalne certyfikaty potwierdzające, że spełniają wszystkie wymagane normy. Mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie ruchu oraz informowania i ostrzegania kierujących przed np. trwającymi robotami czy zamknięciem drogi. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są umieszczane według wytycznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.


Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego to:

Optyka ruchu: słupki prowadzące, przeszkodowe i krawędziowe, tablice prowadzące, kierujące i rozdzielające.
Pikietaż: znaki hektometrowe i kilometrowe.
Oznaczenia obiektów w skrajni: urządzenia bramowe.
Zabezpieczenie ruchu pojazdów i pieszych: lustra drogowe, progi zwalniające i podrzutowe, ogrodzenia, słupki blokujące.
Informacja i ostrzeganie kierujących: urządzenia bramowe z wyświetlaczem, sygnalizatory wiatru oraz znaki świetlne.
Zamykanie dróg dla ruchu: rogatki
Zabezpieczanie robót: zapory drogowe, tablice kierujące i uchylne, pachołki, taśmy, separatory, tablice ostrzegawcze, zamykające i wcześnie ostrzegające
Nadzór: tarcze i urządzenia sygnalizacyjne

Zabezpieczenie ruchu

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • informują i ostrzegają wszystkich uczestników ruchu drogowego,
  • zamykają drogi i pasy ruchu,
  • zabezpieczają roboty prowadzone w pasie drogowym,
  • optycznie prowadzą ruch drogowy,
  • wskazują pikietaż drogi,
  • oznaczają obiekty i przedmioty znajdujące się w skrajni drogi.

Urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym muszą być dopuszczone do obrotu i spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. Ma on na celu zagwarantować zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm technicznych. Urządzenia zabezpieczające ruch tworzą nowoczesną architekturę miejską. Podnoszą walory estetyczne miasta i pomagają organizować przestrzeń. Pomagają zabezpieczyć tereny zielone, takie jak parki czy skwery.

admin